Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego

przy ul. Pasteura w Przemyślu, w ramach zadania p.n. Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu.

Ogłoszenie nr 500224144-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616089-N-2018
Data: 2018-09-13 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza 30, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849.
Adres strony internetowej (url): www.posir.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV,6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-21, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-28, godzina: 10:30

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 września, 2018 /wtorek/ 7:15:30
Ostatnia modyfikacja: 18 września, 2018 /wtorek/ 7:15:30