OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616089-N-2018
Data: 2018-09-13

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza 30, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849.
Adres strony internetowej (url): www.posir.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia 2018-12-17
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia 2018-12-24

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 września, 2018 /środa/ 9:50:57
Ostatnia modyfikacja: 26 września, 2018 /środa/ 9:50:57