Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia p.n. Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu kolei KL-2 stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu, złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 ; Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.
Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Ocena oferty w kryterium oceny ofert : 60 pkt

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 jest jedyną ofertą jaka wpłynęła do zamawiającego. W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 60 pkt.

Dyrektor
Robert Kazimir

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 października, 2018 /wtorek/ 14:19:11
Ostatnia modyfikacja: 9 października, 2018 /wtorek/ 14:19:11