Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa oleju napędowego w roku 2019.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza
przetarg na dostawę oleju napędowego, transportem własnym wykonawcy, dla potrzeb zamawiającego w roku 2019.

Wykaz ilościowy (szacunkowy) paliwa przedstawiony jest w formularzu ofertowym

 • załącznik nr 1.
  Złożona oferta powinna zawierać :
 • cenę jednostkową netto
 • podatek VAT
 • wartość netto i brutto

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w dni powszednie w godzinach 7,00 do 14,30.
Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa oleju napędowego w roku 2019″
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Termin składania ofert 17.01.2019. do godz. 11,00
Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Załączniki

 • pdf formularz ofertowy
  Wielkość pliku: 76 KB Pobrania: 417
 • pdf siwz-
  Wielkość pliku: 64 KB Pobrania: 461
 • pdf umowa-
  Wielkość pliku: 90 KB Pobrania: 414

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 stycznia, 2019 /piątek/ 7:36:09
Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia, 2019 /piątek/ 7:36:09