Zawiadomienie o wyborze oferty


          Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu ” p.n. Dostawa oleju napędowego, własnym transportem wykonawcy na stok narciarski w roku 2019, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                   PST Sanocki Sp.J.

                   37-550 Radymno

                   ul. Złota Góra 19

                     Cena : brutto  10 080zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 stycznia, 2019 /piątek/ 11:25:29
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia, 2019 /piątek/ 11:25:29