Unieważnienie postępowania przetargowego na dostawę – zakup ratraka dla stoku narciarskiego w Przemyślu oraz sprzedaż ratraka PistenBully PB-300 przez ogłaszającego

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n. Dostawa – zakup ratraka dla stoku narciarskiego w Przemyślu oraz sprzedaż ratraka PistenBully PB-300 przez ogłaszającego, złożono jedną ofertę :

  • oferta nr 1 – PRINOTH Sp. z o.o.
    Ul. Zdrojowa 49
    33-300 Nowy Sącz
    Zaoferowana cena : 163 959,00zł brutto

Cena złożonej oferty przekracza jednak kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W związku z powyższym, na podstawie zarządzenia Dyrektora POSIR nr 17/2018 z dnia 19.06.2018 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 30 000 euro netto – § 14 ust. 1 pkt 2 regulaminu, zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie przetargowe

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 lutego, 2019 /poniedziałek/ 10:34:29
Ostatnia modyfikacja: 11 lutego, 2019 /poniedziałek/ 10:34:29