Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa odzieży i obuwia roboczego w roku 2019.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg na dostawę odzieży i obuwia roboczego w roku 2019.

Wykaz ilościowy (szacunkowy) odzieży i obuwia roboczego zawarty jest w formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
Złożona oferta powinna zawierać :

 • cenę jednostkową netto
 • podatek VAT
 • wartość netto i brutto

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w dni powszednie w godzinach 7,00 do 14,30.

Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa odzieży i obuwia roboczego w roku 2019

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Termin składania ofert 12.03.2019. do godz. 11,00

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Załączniki

 • pdf siwz-
  Wielkość pliku: 66 KB Pobrania: 464
 • pdf formularz ofertowy
  Wielkość pliku: 80 KB Pobrania: 419
 • pdf Umowa
  Wielkość pliku: 68 KB Pobrania: 403

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 4 marca, 2019 /poniedziałek/ 11:18:41
Ostatnia modyfikacja: 4 marca, 2019 /poniedziałek/ 11:18:41