O D P O W I E D Ź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego p.n.: Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

Zamawiający informuje, iż otrzymał zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dzierżawę lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

 

Pytania do SIWZ, stanowią załączniki do odpowiedzi.

 

Odpowiedzi na pytania:

Pytania od Wykonawcy A i odpowiedzi

Nr 1
Nie. Zgodnie z ogłoszeniemprocedura nie dotyczy wyłącznie zakładów pracy chronionej.
Nr 2
Tak. Zamawiający określi w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.
Nr3
Powierzchnia zadaszenia ; wymiary 25m x 45m
Nr 4
Tak. Zamawiający zezwala.
Nr 5
Zamawiający określa termin odbioru lodowiska wraz z zadaszeniem na 14.12.2019.
Nr 6
Montaż band lodowiska po stronie Zamawiającego
Nr 7
Zamawiający określa datę 15.12.2019 od której będą naliczane kary za opóźnienia w oddaniu lodowiska do użytku.

Nr 8

Określa się datę oddania lodowiska do użytku na 14.12.2019

Nr 9

Zamawiający zmieni kryterium „czas reakcji serwisu”

Nr 10

Możliwy termin przedłużenia użytkowania lodowiska 15.03.2020

Nr 11

Tak

 

Pytania od Wykonawcy B i odpowiedzi

Nr 1

Tak

Nr 2

Wymiary powierzchni zadaszenia 25m x 45m

Nr 3

Tak

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                                               Greta Ostrowska

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 listopada, 2019 /poniedziałek/ 7:59:00
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada, 2019 /poniedziałek/ 7:59:00