Informacja  z otwarcia ofert – Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego wraz  z zadaszeniem

Numer sprawy: TZP.26.1.2019                                                            Przemyśl dnia: 22.11.2019

 

Informacja  z otwarcia ofert

Tryby postępowania: przetarg nieograniczony

  1. Zamówienie

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Park Sportowo-Rekreacyjny (PSR)

Nazwa zamówienia:

Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego wraz  z zadaszeniem

w sezonie zimowym 2019/2020

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.11.2019 o godz. 10,00

W przewidzianym terminie złożono 3 oferty

Otwarcia ofert odbyło się w dniu 22.11.2019  o godz. 10,30

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 165 000 zł netto, 202 950 zł brutto

 

  1. Nazwisko lub firma oraz adresy wykonawców ubiegających się
    o udzielenie zamówienia

Lp.

Nazwa firmy wykonawcy,

adres,

Data złożenia

oferty

Cena zaproponowana przez Wykonawcę

(brutto)

1

GAMAK.

ul. Towarowa 9

44-337 Jastrzębie Zdrój

21.11.2019

195 447,00

2

PIRUET Sp. z o.o. Piotr Nadzieja

ul. Lipowczana 6

02-260 Warszawa

21.11.2019

197 289,54

3

Next-Art. Tomasz Cisek

ul. Słowińska 3g/13

41-700 Ruda Śląska

,22.11.2019

208 854,00

  

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          Greta Ostrowska

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 listopada, 2019 /piątek/ 14:50:39
Ostatnia modyfikacja: 22 listopada, 2019 /piątek/ 14:50:39