Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliwa w roku 2023

Opublikowano: 9 lutego, 2023 /czwartek/ 13:00:59

Zmiana zapytania ofertowego na dostawę koszy najazdowych

Opublikowano: 21 listopada, 2022 /poniedziałek/ 8:19:44

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 21 października, 2022 /piątek/ 13:15:00

OGŁOSZENIE – ZMIANA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor POSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, (teren przy hali sportowej) o łącznej powierzchni ok. 1850 m2 – załącznik nr 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 o godz. 14,00 […]

Opublikowano: 20 sierpnia, 2018 /poniedziałek/ 15:08:25

OGŁOSZENIE – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor POSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, (teren przy hali sportowej) o łącznej powierzchni ok. 1850 m2 – załącznik nr 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 o godz. 11.00 […]

Opublikowano: 14 sierpnia, 2018 /wtorek/ 12:45:55