Zawiadomienie o wyborze oferty dla zamówienia pn Konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie ogłoszenia o zamówieniu, dla zamówienia pn Konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych, wpłynęła jedna oferta od wykonawcy: Usługi Elektro-Instalacyjne Andrzej Obara 37-756 Kuńkowce 12 Oferowana cena : 4182 zł brutto Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, […]

Opublikowano: 27 czerwca, 2017 /wtorek/ 14:07:12

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres sezonu letniego 2017 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

 OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji, na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres sezonu letniego 2017  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej   Licytacja odbędzie się w dniu 23.05.2017 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego […]

Opublikowano: 15 maja, 2017 /poniedziałek/ 11:22:37

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu

 OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji, na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres sezonu letniego 2017  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej   Licytacja odbędzie się w dniu 10.05.2017 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego […]

Opublikowano: 27 kwietnia, 2017 /czwartek/ 8:13:57

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem, na okres 3 lat położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2   Licytacja odbędzie się w dniu 06.04.2017 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I […]

Opublikowano: 24 marca, 2017 /piątek/ 11:07:00

Zawiadomienie o wyborze oferty „Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2017”

Zawiadomienie o wyborze oferty Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu ” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2017, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono […]

Opublikowano: 30 stycznia, 2017 /poniedziałek/ 14:02:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n. Roboty budowlane polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy […]

Opublikowano: 1 czerwca, 2016 /środa/ 12:37:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n. Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox wraz z modernizacją istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej, w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8 […]

Opublikowano: 31 maja, 2016 /wtorek/ 11:49:39

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko wybrany został Pan Robert Winiarski, zamieszkały w Buszkowiczkach.   Uzasadnienie dokonanego wyboru: Stosownie do treści § 11 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji i […]

Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:48:28

Zapytanie skierowane do zamawiającego, dotyczące specyfikacji warunków zamówienia p.n.

Roboty budowlane polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30   Proszę o informację, czy do oferty przetargowej należy złożyć kartę techniczną lakieru oraz potwierdzenie jego zgodności z normą sportową 18032-2? Dokument ten potwierdzi spełnienie parametrów sportowych lakieru. Po dokonaniu wizji, stwierdziliśmy, że ok. 100 szt. klepek o […]

Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:46:09

Zapytanie skierowane do zamawiającego, dotyczące specyfikacji warunków zamówienia p.n.

Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8:   Czy Inwestor urządzenie może badać chlor wolny i całkowity ( chlor związany=chlor całkowity-chlor wolny)? Czy referencje na budowę całego basenu będą uznawana przez Zamawiającego w sprawie doświadczenia? […]

Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:44:18