Zawiadomienie o wyborze oferty – Wdrożenie systemu WSOK

Data publikacji:
7 stycznia 2021

Kategoria:
Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa oleju napędowego

Data publikacji:
5 stycznia 2021

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – Rozeznanie cenowe dotyczące wdrożenia systemu ESOK na krytej pływalni i fitness

Data publikacji:
23 grudnia 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa oleju napędowego w roku 2021

Data publikacji:
17 grudnia 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego (ciągnika rolniczego Lamborghini)

Data publikacji:
15 grudnia 2020

Kategoria:
Bez kategorii, Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty – Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego

Data publikacji:
26 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Informacja z otwarcia kopert – Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego

Data publikacji:
9 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

ZMIANA – Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowej KL-2

Data publikacji:
4 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540217496-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. Przemyśl: OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 602227-N-2020 Data: 2020-10-28 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849. Adres strony internetowej (url): […]

Data publikacji:
3 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi – dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego

Data publikacji:
3 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia