Ogłoszenie o przetargu na najem części lokali użytkowych w budynku głównym stadionu

Data publikacji:
22 marca 2022

Kategoria:
Przetargi

Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 602227-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zadaszeniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą […]

Data publikacji:
28 października 2020

Kategoria:
Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty – dzierżawa lodowiska mobilnego

Data publikacji:
29 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk,  systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę używanych, w pełni sprawnych bramek systemu dostępu – 3 sztuk,  dla stoku narciarskiego w Przemyślu, wraz z montażem. Wymagania techniczne dla bramek systemu dostępu, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia. Warunki płatności: Płatność za dostawę i montaż bramek […]

Data publikacji:
25 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu

Sprawa nr TZP.26/1.21.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia Termin realizacji zamówienia od dnia 01.12.2019 do […]

Data publikacji:
25 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dzierżawę lodowiska mobilnego, sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 540248097-N-2019 z dnia 18-11-2019 r. Przemyśl:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 618397-N-2019 Data: 2019-11-12 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza  30, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849. Adres […]

Data publikacji:
18 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski

O G Ł O S Z E N I E DYREKTORA PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski Licytacja odbędzie się w dniu 30.08.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sala […]

Data publikacji:
22 sierpnia 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Przetarg na nieruchomość przy wodnym placu zabaw

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji, na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres sezonu letniego 2019  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej   Licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2019 o godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego […]

Data publikacji:
11 czerwca 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska

OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego o powierzchni 20 m2. Licytacja odbędzie się w dniu 30.11.2018 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro […]

Data publikacji:
16 listopada 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE na najem pomieszczenia zaplecza technicznego w budynku byłej maszynowni sztucznego lodowiska

OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym
na najem pomieszczenia zaplecza technicznego o pow. 13,60 m2 usytuowanego w budynku byłej maszynowni sztucznego lodowiska w Przemyślu przy ul. Sanockiej

Data publikacji:
2 października 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi