Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6

O G Ł O S Z E N I E   DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU jako Wydzierżawiający ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6, zagospodarowanej kortami nr 1,2,3 i […]

Data publikacji:
14 września 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu

Ogłoszenie nr 616089-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony p.n. : Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu”, w ramach zadania p.n. Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie […]

Data publikacji:
13 września 2018

Kategoria:
Przetargi

OGŁOSZENIE – ZMIANA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor POSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, (teren przy hali sportowej) o łącznej powierzchni ok. 1850 m2 – załącznik nr 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 o godz. 14,00 […]

Data publikacji:
20 sierpnia 2018

Kategoria:
Bez kategorii, Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor POSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, (teren przy hali sportowej) o łącznej powierzchni ok. 1850 m2 – załącznik nr 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 o godz. 11.00 […]

Data publikacji:
14 sierpnia 2018

Kategoria:
Bez kategorii, Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ocenę stanu technicznego kolei KL-2 „Leitner”, stoku narciarskiego

w Przemyślu ul. Pasteura wraz z oszacowaniem kosztów remontu kolei 1. Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl ul. Mickiewicza 30, tel ; 16 678 57 58 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ocenę stanu technicznego kolei KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu przy ul. Pasteura wraz z oszacowaniem kosztów remontu […]

Data publikacji:
29 maja 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu  Dostawa oleju napędowego w roku 2018.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego transportem własnym wykonawcy, dla potrzeb zamawiającego w roku 2018. Wykaz ilościowy (szacunkowy) paliwa przedstawiony jest w formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Złożona oferta powinna zawierać : – cenę jednostkową netto – podatek VAT – wartość netto i brutto […]

Data publikacji:
27 lutego 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZBYCIU SOLANKI

Działając w oparciu o zarządzenie nr 290/2010 z dnia 04.11.2010 Prezydenta Miasta Przemyśla, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, ogłoszą przetarg na zbycie solanki w ilości 9600 litrów, znajdującej się na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu. : solanka – ilość solanki 9600 litrów – lokalizacja : sztuczne lodowisko […]

Data publikacji:
31 stycznia 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata

OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata Licytacja odbędzie się w dniu 24.01.2018 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa […]

Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty – Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2017/2018,

Zawiadomienie o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia p.n. Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2017/2018, złożono następujące oferty :   – oferta nr 1  ; RAS Sp. z o.o. Honoraty […]

Data publikacji:
29 grudnia 2017

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Przetarg w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi: grupowego ubezpieczenia pracowników na życie

OGŁOSZENIE Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, jako zamawiający, ogłasza przetarg w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi: grupowego ubezpieczenia pracowników na życie znak : TZP.26/1.17.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU oraz członków rodzin pracowników zamawiającego 2. Kod CPV: […]

Data publikacji:
19 grudnia 2017

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi